Bilans-Audit Spółka z o. o.

Audyt, doradztwo

O nas

BILANS-AUDIT Spółka z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów – nr ewidencyjny 4255.

Prezesem Zarządu jest Leszek Marciniuk – biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów – nr w rejestrze 12488 posiadający doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, planów przekształceń oraz innych usług zastrzeżonych wyłącznie dla biegłego rewidenta

Nasze Usługi

Badania i przeglądy

sprawozdań finansowych

Badania planów

przekształceń, podziałów i połączeń

Wyceny

przedsiębiorstw

Doradztwo

w zakresie rachunkowości

Ekspertyzy

i opinie ekonomiczno-finansowe

Kontakt

BILANS-AUDIT SP. Z O.O.

ul. Mieczysława Asłanowicza 34/1
08-110 Siedlce

Zadzwoń do nas

Biuro:
tel: 25/644-35-95
kom: 609496393

Napisz do nas

biuro@bilans-audit.pl

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 5272760443
REGON: 363763099
KRS: 0000602153
Kapitał zakładowy: 5 000 zł
Przewiń do góry